Ο βασιλιας Αρθρούρος των κίτρινων κοιλάδων (μεγεθυντικός φακός)

Προηγούμενος πίνακας Χωρίς φακό Πρώτος πίνακας

Ο βασιλιας Αρθρούρος των κίτρινων κοιλάδων

Η γάτα