Η Εξοχή – Σύνθεση Α

Προηγούμενη τοιχογραφία Μεγεθυντικός φακός Επόμενη τοιχογραφία