Η Εξοχή – Σύνθεση Β

Προηγούμενη τοιχογραφία Μεγεθυντικός φακός Επόμενη τοιχογραφία