Η Βασίλισσα των Ρόδων (μεγεθυντικός φακός)

Προηγούμενος πίνακας Χωρίς φακό Επόμενος πίνακας

Η Βασίλισσα των Ρόδων

Βασίλισσα