Η κοκκίνω η αγελάδα (μεγεθυντικός φακός)


Προηγούμενος πίνακας Χωρίς φακό Επόμενος πίνακας

Η Κοκκίνω η αγελάδα

Η καλύβα