Η νειράιδα και ο κούνελος (μεγεθυντικός φακός)

Προηγούμενος πίνακας Χωρίς φακό Επόμενος πίνακας

Η νειράιδα και ο κούνελος

Νεραιδα και κούνελος