Ο Θρούμπης (μεγεθυντικός φακός)

Προηγούμενος πίνακας Χωρίς φακό Επόμενος πίνακας

Ο Θρούμπης

Ο ποντικός