Τo πουλί της καλοκαιρινής σελήνης (μεγεθυντικός φακός)

Προηγούμενος πίνακας Χωρίς φακό Επόμενος πίνακας

Τo πουλί της καλοκαιρινής σελήνης

τo πουλί της καλοκαιρινής σελήνης